IL·LUSTRACIONS | GAT I GOS / Setmanari de l'Alt Empordà