IL·LUSTRACIONS | CAMPANYA CARRO '09 | Setmanari l'Empordà