IMATGE CORPORATIVA | FIGUERES, FEBRER DE 1939 | Ajuntament de Figueres