CARTELLS | LA DIVULGACIÓ CIENTÍFICA | Museu de la Tècnica de l'Empordà