CARTELLS | MOSTRA DEL CAVALL DE RAÇA | Ajuntament de Figueres